is senior rechter in de rechtbank Amsterdam sinds 2000. Sinds 2005 is hij na een periode als strafrechter en rechter-commissaris in strafzaken werkzaam in het handelsteam van de civiele sector afdeling privaatrecht. Jeroen heeft een zeer ruime ervaring opgedaan als “consument” van pleidooien in een veelheid aan zaken en is als ervaringsdeskundige en trainer bij uitstek geschikt advocaten op te leiden in het effectief pleiten.