is senior rechter in het handelsteam van de rechtbank Amsterdam en Opleidingscoördinator afdeling Privaatrecht. Katja was raio bij de rechtbank Groningen, deed een buitenstage bij Allen, Allen & Overy, in Sydney, Australië en het Public Defenders Office in Sydney, waarna ze rechter en later senior rechter werd bij de rechtbank Amsterdam, afdeling bestuursrecht en civiel recht. In 2014-2015 werd ze gedetacheerd als raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep. Sinds 2009 is ze praktijkopleider en sinds 2015 tevens opleidingscoördinator privaatrecht voor de rio-opleiding binnen de rechterlijke macht. In de opleiding van overgestapte advocaten legt ze extra nadruk op het bijbrengen van kennis over het rechterlijk beslismodel en de rol van feitenonderzoek bij mondelinge behandelingen.