is senior-raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, afdeling civiel recht (handelsrecht). Hij is lid geweest van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (voorheen: Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba) en was daarvóór rechter in de rechtbank Dordrecht en advocaat. Thans is hij tevens docent procesrecht en bewijsrecht bij het Studiecentrum Rechtspleging (SSR) en docent bij diverse andere opleidingsinstituten (o.a. Beroepsopleiding Advocatuur en LawFirmSchool). Hij is voorts onderzoeker aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut. In zijn training legt Pieter Frans nadruk op de wijze waarop rechters tot hun beslissing komen en op het verschil in perspectief tussen advocaten en rechters. Daarbij gaat hij ook in op de functie van het pleidooi en hoe om te gaan met rechters die aansturen op een schikking of rechters die liever rechtstreeks praten met de cliënt.

Opleiding

OpleidingLL.M 1991 - 1996
rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leidenstudierichtingen:
- Nederlands recht - civielrechtelijke afstudeerrichting
- Staatkundige studierichting - internationaal-juridische afstudeerrichting

1990 - 1991
Simon Fraser University, Vancouver B.C. Canada
MSc Liberal Arrts Program