In de opleiding komen verschillende facetten aan de orde waarmee de advocaat of jurist te maken krijgt bij het pleiten voor gerechtelijke instanties, zoals:
 • basis regels (geen herhaling van feiten of de casus, niet te langdradig, alertheid op vragen, hoe lang heb ik de tijd?)
 • welke functie heeft uw pleitnota?
 • hoe bereidt u zich voor op vragen over de zwakke kant(en) van uw betoog/ de zaak van uw cliënt
 • hoe voor te bereiden op inhoudelijke vragen over relevante jurisprudentie
 • actieve en zwijgzame rechters tegenover u: hoe daarmee om te gaan?
 • emotie management
 • hoe om te gaan met rechters die aansturen op een schikking
 • hoe om te gaan met rechters die liever praten met de cliënt en de advocaat proberen “kalt te stellen”
 • hoe stel ik mij als advocaat op bij een comparitie vóór grieven (in hoger beroep)
 • wat zijn de verschillen tussen het pleidooi/de comparitie van partijen in (enerzijds) eerste aanleg en (anderzijds) hoger beroep
 • wees alert op het verschil in perspectief tussen advocaten en rechters
Zo zullen deelnemers aan Pleitacademie.nl niet alleen leren om rekenschap af te leggen van de analytische en juridische redenering die ze hebben gevolgd, maar ook van de intuïties, de eigenbelangen en de waarden die ten grondslag liggen aan de keuzes die in een te bepleiten zaak worden gemaakt.