In een eerste (korte) analyse worden de stemmen van de deelnemers aan de training getest door een logopedist(e) (op effectief gebruiken van de stem, invloed van stemtechniek op presentaties en pleidooien, etc.). Vervolgens  komen retorica beginselen van een effectieve en overtuigende presentatie of pleidooi aan de orde (aan de hand van video’s en casus).  Vervolgens worden in dit onderdeel taalbeheersing getraind alsmede de rol en mogelijkheden van het “framen” (wat is het dat je wilt dat van je betoog blijft “hangen”?). Hoe verbeter ik charismatische aspec­t­en: verstaanbaar en expressief spreken- stemmelodie, spreektempo, timing, klemtoon. Hoe verbeter ik stressbestendigheid in het spreken bij (on)gewenste emoties: stoïcijnse aspecten – mindset, ademregulatie. Hoe kan ik langdurig spreken zonder overbelasting van de stem.

De retorica is de klassieke kunst van het overtuigen in het openbare leven. De klassieken onderscheiden drie situaties: politieke, juridische en andere gelegenheden (bv. bij ceremonies als jubilea, prijsuitreikingen, etc.). In alle drie deze situaties moet het “publiek” uiteindelijk oordelen over de wenselijkheid van de te nemen maatregelen of voorgestelde acties, over de rechtmatigheid van het gedrag, over de verdiensten van de jubilaris, etc. Het stelsel dat ze daartoe hebben ontwikkeld is gebaseerd op goede argumenten en emotionele beïnvloeding.

Werkvorm:  stemanalyse, stem- en andere oefeningen, retorica voorbeelden en cases, alles met behulp van videoanalyses, filmpjes met voorbeelden van de te trainen onderwerpen en praktische training aan de hand van (korte) cases.

Leerdoelen: het effectief gebruik van de stem, het hanteren van een logisch en overtuigend discussie, debat of pleidooi en de kunst van het framen.

Trainingsteam: bij elk trainingsonderdeel wordt in samenspraak met de klant een team van twee trainers (“Academy Members”) vastgesteld.

Duur training: De training duurt twee dagdelen (een ochtend en een middag). Begin en eind van de training kunnen in overleg met het advocatenkantoor worden vastgesteld, zij het dat de effectieve trainingsduur exclusief pauzes de ochtend en de middag telkens 3 uur beslaan, dus totaal een duur van 6 uur exclusief pauzes.