In deze module leert u emotiemanagement technieken gebruiken om de ander te overtuigen van uw argumenten. Naast een korte introductie van de theorie van de moderne emotieleer gezien vanuit de psychologie wordt de rol van emo­tiemanagement getraind. Het theo­retische kader is opgebouwd uit emotie­leer van professor Frijda, emotie management van Smits. Via praktijk­voorbeelden en actieve werk­vormen worden hypotheses gebruikt waarbij de wetenschapstheorie van Popper wordt gevolgd. Tevens krijgt u inzicht in de theorie van Kahneman aangaande denkfouten en denk­systemen. Daarbij leert u hoe denkfouten ontstaan, denkfouten ontleed kunnen worden en hoe advocaten denkfouten kunnen voorkomen.

Werkvorm:
naast theoretische uitleg wordt gewerkt met oefenen en demonstraties. Tevens zal middels tests inzichtelijk worden hoe u zelf denkt en eventuele denkfouten maakt.

Leerdoelen: beheersen van emotie- management technieken, retorica toepassen zonder denkfouten te maken, overtuigend overkomen.

Duur training: De training duurt twee dagdelen (een ochtend en een middag). Begin en eind van de training kunnen in overleg met het advocatenkantoor worden vastgesteld, zij het dat de effectieve trainingsduur exclusief pauzes de ochtend en de middag telkens 3 uur beslaan, dus totaal een  duur van 6 uur exclusief pauzes.