Het is onze visie dat een advocaat die presentatietechnieken maximaal beheerst uiteindelijk ook in niet-specifieke procesrechtelijke taken zal kunnen excelleren. Zo is er een onmiskenbare tendens onder afnemers van juridische dienstverlening om de advocaat, dan wel het kantoor waar hij/zij onderdeel van uitmaakt, te laten meedingen naar een juridische opdracht (“pitchen”). Het op effectieve wijze kort en bondig en overtuigend kunnen presenteren is daarbij van grote waarde.

Pleitacademie.nl ziet een toenemende behoefte onder advocatenkantoren de mondelinge vaardigheden van hun professionals te verbeteren, niet slechts om in de procespraktijk maximaal resultaat te behalen voor de positie van hun client voor rechterlijke instanties, nationaal en internationaal, maar ook om binnen de steeds ambitieuzere omgeving van internationale dienstverlening te kunnen excelleren.

Groeiende Europese en internationale regelgeving vereisen meer dan ooit mondige en vaardige advocaten die niet alleen de kracht van het geschreven woord maar juist ook de gave van het woord beheersen. Traditioneel hebben advocaten met een Angelsaksische achtergrond een voorsprong waar in die landen traditioneel meer tijd wordt besteed aan mondelinge vaardigheden, zoals debatteren en presenteren. Om die “achterstand” goed te maken heeft Pleitacademie.nl een aantal trainingsmodules ontwikkeld.