Members of the Advisory Board pleading academy

Ernst Numann
Gepensioneerd raadsheer en Vice-President Hoge Raad (voormalig advocaat, Vice-President rechtbank Den Haag, lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba)

Tineke Splinter - van Kan
Gepensioneerd raadsheer Hoge Raad der Nederlanden (strafkamer) (voormalig advocaat, docent Vrije Universiteit, rechter rechtbank Amsterdam, voormalig Vice President Gerechtshof Amsterdam).