Leden van de Raad van Advies Pleitacademie

Ernst Numann
Vice President Civiele Kamer Hoge Raad der Nederlanden (voormalig advocaat, Vice President rechtbank Den Haag, lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba)

Tineke Splinter - van Kan
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden (strafkamer) (voormalig advocaat, docent Vrije Universiteit, rechter rechtbank Amsterdam, voormalig Vice President Gerechtshof Amsterdam)