Leden van de Raad van Advies Pleitacademie

Ernst Numann
Gepensioneerd raadsheer en Vice-President Hoge Raad (voormalig advocaat, Vice-President rechtbank Den Haag, lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba)

Tineke Splinter - van Kan
Gepensioneerd raadsheer Hoge Raad der Nederlanden (strafkamer) (voormalig advocaat, docent Vrije Universiteit, rechter rechtbank Amsterdam, voormalig Vice President Gerechtshof Amsterdam).

Carla Klaassen
Hoogleraar Burgerlijk Procesrecht  aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit te Nijmegen.