Gedegen kennis van het recht worden verondersteld, maar dat is niet genoeg voor een goed pleidooi of presentatie. Goed kunnen luisteren (naar degene tot wie men zijn betoog richt), sociale vaardigheden, mensenkennis, inzicht in de psychologische aspecten van besluit- en meningsvorming en organisatorisch en maatschappelijk inzicht. Ook vaardigheden die niet aanstonds met een goed pleidooi zullen worden geassocieerd komen aan de orde, zoals acteervaardigheden, omgaan met spanning, gebruik van emotie en integratie van focus, stem en lichaamstaal.