Unieke multidisciplinaire aanpak
PleitAcademie.nl meent dat door zijn unieke multidisciplinaire aanpak advocaten beter in staat zullen worden gesteld niet alleen te excelleren in het pleiten – waaronder elke vorm van mondelinge toelichting wordt gerekend, dus ook compareren – maar ook in het gerichter en effectiever presenteren van hun expertise. Alhoewel de rol van het pleidooi in procedures aan veranderingen onderworpen is – zo is in de loop van de tijd de duur van het mondeling pleidooi in het civiel proces beperkt – vormt het nog steeds een belangrijke element voor elke advocaat die zich toelegt op de procespraktijk.

Pitchen en presenteren
Het is voorts onze visie dat een advocaat die presentatietechnieken maximaal beheerst uiteindelijk ook in niet-specifieke procesrechtelijke taken zal kunnen excelleren. Zo is er een onmiskenbare tendens onder afnemers van juridische dienstverlening om de advocaat, dan wel het kantoor waar hij/zij onderdeel van uitmaakt, te laten meedingen naar een juridische opdracht (“pitchen”). Het op effectieve wijze kort en bondig en overtuigend kunnen presenteren is daarbij van grote waarde.