Mondelinge vaardigheden
Naast schriftelijke vaardigheden is een kenmerk van een goed advocaat dat hij zich mondeling krachtig en overtuigend kan presenteren en uitdrukken. Mondelinge vaardigheden worden niet noodzakelijk tijdens de rechtenstudie bijgebracht. De verschillen in persoonlijkheid en achtergrond van advocaten maakt dat de één zich beter presenteert en uitdrukt dan de ander. Rationele vaardigheden, als overtuigingskracht, het kiezen van de juiste redenering, kennis van debatteren en het hebben van een scherp oog voor wat de rechter nodig heeft om een goed vonnis te schrijven zijn essentiële kenmerken van een goed advocaat-pleiter.

Mondige en vaardige advocaten
Pleitacademie.nl ziet een toenemende behoefte onder advocatenkantoren de mondelinge vaardigheden van hun professionals te verbeteren, niet slechts om in de procespraktijk maximaal resultaat te behalen voor de positie van hun cliënt voor rechterlijke instanties, nationaal en internationaal, maar ook om binnen de steeds ambitieuzere omgeving van internationale dienstverlening te kunnen excelleren. Groeiende Europese en internationale regelgeving vereisen meer dan ooit mondige en vaardige advocaten die niet alleen de kracht van het geschreven woord maar juist ook de gave van het woord beheersen. Traditioneel hebben advocaten met een Angelsaksische achtergrond een voorsprong op advocaten van het Europees Continent omdat in het Angelsaksische systeem meer tijd wordt besteed aan mondelinge vaardigheden, zoals debatteren en presenteren. Om die “achterstand” goed te maken heeft Pleitacademie.nl een aantal trainingsmodules ontwikkeld.