Wat is KEI
De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Raad voor de rechtspraak willen samen binnen het programma KEI de rechtspraak moderniseren. De minister heeft hiervoor de benodigde wetsvoorstellen opgesteld. Deze wetsvoorstellen zijn recent door de Eerste Kamer aangenomen. Ze treden vanaf begin 2017 gefaseerd over een aantal jaren in werking. De rechtspraak in Nederland moet aansluiten bij de digitalisering van de samenleving en procedures moeten sneller en eenvoudiger. Dat is het doel van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI).

Veranderende rol advocaten
Met het door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Raad voor de rechtspraak geïntroduceerde “Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak” (KEI)  wordt  naast digitalisering van de rechtspraak ook een actievere rol van de rechter in de rechtspraak beoogd.  Dat zal ongetwijfeld naast de veranderende rol van de rechter ook implicaties hebben voor de rol van de advocaat. Een actievere rol van de rechter bij de mondelinge behandeling zal aan de advocaat hogere eisen stellen aan de pleit- en presentatievaardigheden en interactieve communicatie skills. De opleidingsmodules van Pleitacademie.nl spelen hierop in.