Wat kan een goed pleiter?
Een goed pleiter weet dat hij of zij niet uitsluitend kan vertrouwen op analytisch vermogen en juridische argumentatie. De pleiter beheerst alle presentatie- en overtuigingstechnieken. De pleiter weet in hoeverre emotie kan bijdragen aan waarheidsvinding. Een goed pleiter weet cirkelredeneringen te herkennen en te adresseren. Maar al te vaak worden elementaire fouten gemaakt bij het pleiten. Feiten, waar de rechter voornamelijk in geïnteresseerd is, ook die welke niet vóór een standpunt pleiten, blijven (bewust) onderbelicht, de pleiter denkt dat de rechter (uitsluitend) geïnteresseerd is in het juridische steekspel, voorlezen van de pleitnota, geen aandacht hebben voor wat de “consument” van het betoog van de pleiter verwacht en ga zo maar door. Lichaamshouding, kort en krachtig formuleren, hoofd- en bijzaken weten te onderscheiden, het zijn maar een aantal voorbeelden van zaken die een mondeling betoog, comparitie, pleidooi of presentatie tot een succes maken. Ervaren PleitAcademie Academy Members trainen dat.

Persoonlijke betrokkenheid
Persoonlijke betrokkenheid is in menig zaak van groot belang. Dit wordt bevorderd door deelnemers ook andere vragen te stellen bij het behandelen van een zaak, zoals:

  • Wat proberen betrokkenen echt te bereiken, waar gaat het hen om?
  • Welke andere belangen zijn er bij het conflict betrokken?
  • Wat zijn de juridische, politieke, economische, ethische consequenties van de oplossing die een (tegenpartij) of zelfs de rechter voorstelt?
  • Kunnen de doeleinden van de partijen met de andere belangen verenigd worden?
  • Zijn er belangen, verwachtingen van de partij die de advocaat vertegenwoordigt die een oplossingsrichting uitsluit of bevoordeelt?