Belang retorica
Kennis van de retorica is een ander aspect dat bij de opleiding aan de orde komt. Vaardigheden zullen hier in de vorm gegoten worden van zogenaamde progymnasmata. Dit is een set van 12-14 vaste oefeningen die van de klassieke oudheid tot in de Renaissance gebruikt werden om juristen kennis te laten maken met de retorische begrippen en methoden. De oefeningen lopen op in mate van complexiteit en de kennis die ze vereisen.

Opleidingsmodules Retorica
Naast psychologie speelt ook kennis en ervaring met retorica een belangrijke rol, retorica is immers de klassieke kunst van het overtuigen in het openbare leven. De klassieken onderscheidden drie situaties: politieke, juridische en andere publieke gelegenheden (bijv. bij ceremonies als begrafenissen, jubilea, prijsuitreikingen, enz.). In alle drie deze situaties moet het publiek uiteindelijk oordelen over de wenselijkheid van de te nemen maatregelen, over de rechtmatigheid van het gedrag, over de  verdiensten van een jubilaris, etc. Het stelsel dat zij daartoe hebben ontwikkeld is niet gebaseerd op de logica maar op goede argumenten en emotionele beïnvloeding. In een van onze opleidingsmodules komen deze aspecten aan de orde.