Framing, nuttige techniek

Laat een strategisch frame voor je pleiten

Framing kan richting geven aan je betoog. Door de manier waarop een gebeurtenis, een set feiten,
incident of een fenomeen gepresenteerd wordt, onder andere met retorische stijlmiddelen, worden
bepaalde interpretaties bevorderd en andere juist afgeremd.

Wat wordt getraind?
Taal is niet alleen een krachtig beïnvloedingsinstrument op het argumentatieve niveau. Ook tussen
de regels door stuurt taal het interpretatie- en oordeelsvermogen. Zo zijn mensen beduidend meer
sympathie voor een ‘vrijheidsstrijder’ dan voor een ‘terrorist’. En wordt een ‘teruggave’ gespaard,
terwijl hetzelfde geld eerder wordt uitgegeven als het een ‘bonus’ genoemd wordt. Het is maar een
kwestie van perspectief en door dat perspectief te sturen zal je boodschap overtuigender gevonden
worden, zonder dat je meer argumenten nodig hebt. Welk verhaal met welke bijpassende taal je
gebruikt heeft impact op de ontvanger. Zonder dat hij dat doorheeft. Een advocaat die zijn zaak – en
dus zijn pleitnota – goed framet, maakt het de tegenpartij lastiger om een goed verhaal neer te
zetten en maakt het de rechter aantrekkelijker om jouw kant te kiezen. Met de onbewuste kracht
van taal aan jouw kant, sta je sterker in je zaak en komt jouw perspectief veel krachtiger over.

Trainingsdoel
In deze training word geleerd om frames te herkennen om er strategisch op in te kunnen spelen.
Schadelijke frames kun je beter vermijden en onschadelijk maken. Daarnaast ben je in staat je eigen
frame te kiezen, vorm te geven en concreet in te vullen met prikkelende woorden en beelden.
Tijdens de training oefenen we met het herkennen en duiden van frames en word je geacht een
casus zelf strategisch te framen. Deze workshop is geschikt voor zowel beginnende advocaten als
ervaren advocaten, zowel civiel als strafrechtelijk.