Emotie management
Het juridisch debat vindt voor een belangrijk deel plaats op een niet-rationeel niveau. Als een advocaat zich ook op dat niveau weet te uiten, wordt de advocaat succesvoller in zijn beroep. Een pleiter zal de emotionele reactie van de rechter moeten kunnen peilen op het moment dat deze zich afspeelt.  Het is immers van zeer groot belang op welke manier de rechter zich op de “redevoering” instelt, en “vaak is zijn gezicht zelf de stuurman van de spreker” (Cicero).  Dit vermogen kan iemand alleen ontwikkelen als hij in staat is tot introspectie. Hiervoor wordt in de opleiding bij docent-psychologen te rade gegaan, om na te gaan welke methoden zij hanteren om het vermogen tot introspectie te stimuleren.

Rol van emotie in de pleitcontext
De ontwikkeling van het vermogen tot introspectie zou een jurist in staat moeten stellen om in elke context zijn emotionele beleving als bron van informatie te gebruiken. Zodat de advocaat emotionele kennis kan aanwenden in het belang van de kwaliteit van de probleemanalyse, van de bejegening van betrokkenen, van de weerbaarheid tegen emotionele valkuilen en van de kwaliteit van de oplossing en daarmee van de rechtspleging. Emotiemanagement is een belangrijk onderdeel bij een aantal van de opleidingsmodules van Pleitacademie.