Effectieve mondelinge behandeling

PleitAcademie.nl beoogt de deelnemers een scala aan vaardigheden bij te brengen. Een effectieve mondelinge behandeling voor een rechterlijk of beroepscollege - of het nu gaat om een pleidooi dan wel een comparitie van partijen bij de rechter, of een toelichting bij een bestuursorgaan of beroepsinstantie, kan een zaak maken of breken.

Een groep vooraanstaande experts met een variëteit aan professionele achtergrond beogen de deelnemers pleit - en presentatievaardigheden bij te brengen, waarbij allerlei theoretische en praktische elementen naar voren komen.

Leren Overtuigen

Overtuigen behoort tot één van de kernactiviteiten van advocaten. In maar ook buiten de rechtszaal. Je gebruikt argumenten om te overtuigen. Je wordt ook met argumenten van je opponent geconfronteerd. Soms gebeurt dat op speelse wijze, soms op het scherp van de snede, zoals in een gerechtelijke procedure.

Hoewel argumentatie in een pleidooi een verbale activiteit is, wordt het vaak ondersteund door non-verbale - en op het eerste gezicht weinig relevante- aspecten.  Stem, spraak, houding, emotie zijn aspecten die bij het argumenteren een grote rol spelen.