Net als de acteur verschijnt de advocaat voor een bepaald gehoor. Net als de acteur wil de advocaat zijn gehoor meenemen, iets laten ervaren, iets geven. Met als verschil dat de acteur de voordracht vaak veel serieuzer neemt en serieuzer oefent dan een advocaat.

Vorm en  inhoud
Elke presentatie vereist een gedegen voorbereiding. Niet alleen de tekst  maar vooral ook de wijze waarop de presentatie wordt gegeven is van belang. Presenteren is het op een mondelinge en zichtbare wijze gestalte geven aan een reeks gedachten en ideeën.  Als de vorm gebrekkig is, komt de inhoud niet over, of zoals ons lid van de Raad van Advies Frits Bolkestein het formuleerde: “Wie de vorm beheerst, is de inhoud meester”. De acteurs binnen de groep van Academy Members besteden veel aandacht aan de wijze waarop acteertechnieken een positieve rol kunnen spelen bij het verbeteren van de presentatie door de advocaat.