Mondelinge en rationele vaardigheden

Naast schriftelijke vaardigheden is een kenmerk van een goed advocaat dat hij zich mondeling krachtig en overtuigend kan presenteren en uitdrukken. Mondelinge vaardig­heden worden niet noodzakelijk tijdens de rechtenstudie bijgebracht. De verschillen in persoonlijkheid en achtergrond van advocaten maakt dat de één zich beter presenteert en uitdrukt dan de ander.  Rationele vaardigheden, als overtuigingskracht, het kiezen van de juiste redenering, kennis van debatteren en het hebben van een scherp oog voor wat de rechter nodig heeft om een goed vonnis te schrijven zijn essentiële kenmerken van een goed advocaat-pleiter.

Multidisciplinaire opleiding

Deze vaardigheden zijn geen vast onderdeel van de juridische opleiding op Nederlandse universiteiten. Ondanks dat er diverse universiteiten zijn die een pleitcursus hebben. Deze niet specifiek juridische vaardigheden leert men dan in de praktijk alleen door vallen en opstaan.  PleitAcademie meent dat door zijn unieke multidisciplinaire aanpak advocaten beter in staat zullen worden gesteld niet alleen te excelleren in het pleiten – waaronder elke vorm van mondelinge toelichting wordt gerekend, dus ook compareren – maar ook in het  gerichter en effectiever presenteren van hun expertise.