is psycholoog en coach-trainer bij Reset Partner. Hij studeerde klinische psychologie aan de UvA (1991). George doceert op de Universiteit van Tilburg alsmede op het Studiecentrum Rechtspleging SSR. Hij heeft jarenlange ervaring met complexe coachingstrajecten en begeleidt advocaten in het gebruik van emotie en gevoelsargumenten bij mondelinge behandelingen voor rechterlijke instanties. Hij maakt analyses en verbeterplannen voor deelnemende juristen en advocaten. Daarnaast doet hij longitudinaal onderzoek naar het welbevinden van medisch specialisten.
Binnen Pleitacademie.nl traint George emotiemanagement . Aan de hand van actieve werkvormen en de communicatie volgens het Harvard model traint hij advocaten onder het motto zorgvuldig op de relatie en duidelijk op de inhoud