is advocaat partner bij Höcker Advocaten, studeerde rechter aan de Universiteit van Amsterdam (1988). Hij is gespecialiseerd in arbeidsrecht met jarenlange pleitervaring voor rechtbanken, hoven, Scheidsgerecht gezondheidszorg en het College voor Rechten van de Mens.  Jasper was gedurende acht jaar de vaste arbeidsrecht columnist van het Financieele Dagblad. Door zijn uitgebreide ervaring
is Jasper zich bewust van de psychologie van het conflict. In het arbeidsrecht worden vaak emotionele geschillen beslecht. Door de verontwaardiging en boosheid heen zoekt hij naar een oplossing, waarbij hij oog en oor heeft voor de dingen die er echt toe doen. Dat vraagt, naast gedegen kennis van het materiële recht, vooral om argumentatie technieken, overtuigingskracht en het vermogen om te (blijven) luisteren.