is sinds 1993 rechter, na het volgen van de raio-opleiding. Zij is thans werkzaam als kantonrechter in de rechtbank Rotterdam en leidt al jaren rechters op. Zij heeft een methode ontwikkeld om civiele zaken te analyseren, zodat in een oogopslag duidelijk is welke beslispunten er in een zaak zitten en welke partij daarvoor de bewijslast draagt. Een goede analyse van een civiele zaak is essentieel voor rechters, maar ook voor advocaten. Als zij deze methode beheersen hebben zij op inhoudelijk niveau maximale invloed op de rechter. Niet alleen in schriftelijke stukken, maar ook tijdens een mondelinge behandeling, die onder de KEI wetgeving nog belangrijker gaat worden. Analyseren is een op het bewijsrecht gebaseerde vaardigheid die elke jurist in principe moet kunnen leren.