is onderzoeker en docent bij de vakgroep Taalbeheersing, Argumentatietheorie en Retorica aan de UvA. Haar onderzoek is vooral gericht op juridische argumentatie in rechterlijke uitspraken. Jose traint professionals in het effectief argumenteren. Daarnaast doet zij onderzoek op het gebied van politiek en debat. Jose is gepromoveerd op het proefschrift  “In onderlinge samenhang bezien. De pragma-dialectische reconstructie van complexe argumentatie in rechterlijke uitspraken”  en co-auteur van onder andere “Argumenteren voor Juristen”  en redacteur van bijvoorbeeld Gewogen Oordelen en Legal argumentation and the Rule of Law. Voorheen was zij verbonden aan de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam en was daar betrokken bij het pleitdispuut Veegens. In Pleitacademie.nl traint ze retorische en argumentatieve technieken aan de hand van casus.