Rechterlijke macht
De rechter moet over de vorderingen en de verweren van partijen beslissen. Anders dan in het strafrecht heeft de rechter in een civiele zaak minder speelruimte om onderzoek naar de feiten te doen. Hij is voor een groot deel afhankelijk welke feiten de advocaten van partijen stellen.  Vaak krijgen de rechters te weinig feiten om een vonnis te kunnen wijzen, soms bestaat de indruk dat er feiten worden achtergehouden. De advocaat heeft als belangrijke taak te begrijpen welke feiten de rechter nodig heeft om dat wat zijn cliënt van de rechter wenst, te kunnen dragen.  Juridische duiding van feiten is uiteraard van groot belang maar te vaak wordt bij pleidooi of comparitie door de advocaat onderschat dat de rechter op zoek is naar alle feiten en de weging daarvan, meer dan een uiteenzetting van de jurisprudentie. Tijdens de Pleitacademie training geven de rechter aan de hand van actieve werkvormen inzicht in hoe de rechter tot zijn vonnis komt, welke argumenten wel en niet plegen te werken, hoe feiten die niet voor een bepaalde positie pleiten moeten worden geduid, etc.. De opleidingsmodules geven een unieke inkijk in de wijze waarop rechters tot hun vonnis komen waardoor de advocaat in staat wordt gesteld beter en effectiever te pleiten.

Wat komt bij opleiding aan de orde?

  • Het perspectief van de rechter bij de beoordeling van een civiele zaak en de taakverdeling tussen rechter en partijen worden besproken
  • De diverse onderdelen van het civiele vonnis en het beoordelingskader van de rechter worden in kaart gebracht
  • Aan de hand van het “civiele beslissingsmodel” worden handvatten gegeven voor een juiste analyse en verdeling van feitelijke stelplicht en bewijslast
  • Vanuit de dagelijkse rechterlijke praktijk worden voorbeelden en praktische tips gegeven hoe de rechter kan worden overtuigd, pleittechniek die aansluit op verwachtingen van de rechter
  • Tijdens de tweede dag -of een opvolgende module – worden de inzichten die zijn verkregen op de eerste opleidingsdag uitvoerig beproefd en toegepast
  • Oefeningen die door de advocaat thuis zijn voorbereid worden besproken
  • Daarbij komen ook praktische thema’s als bewijsaanbod, bewijslevering en bewijswaardering aan de orde