Naast psychologie speelt ook kennis en ervaring met retorica een belangrijke rol, retorica is immers de klassieke kunst van het overtuigen in het openbare leven. De klassieken onderscheidden drie situaties: politieke, juridische en andere publieke gelegenheden (bijv. bij ceremonies als begrafenissen, jubilea, prijsuitreikingen, enz.). In alle drie deze situaties moet het publiek uiteindelijk oordelen over de wenselijkheid van de te nemen maatregelen, over de rechtmatigheid van het gedrag, over de  verdiensten van een jubilaris, etc. Het stelsel dat zij daartoe hebben ontwikkeld is niet gebaseerd op de logica maar op goede argumenten en emotionele beïnvloeding. In deze module komen deze aspecten aan de orde.

Wat de advocaat tijdens deze opleidingsmodule kan verwachten:

  • Korte handreiking in theorievorm
  • motiemanagement casus
  • rollenspel
  • veel ruimte voor oefening aan de hand van praktijkgevallen en te bepleiten casus
  • individuele feedback
  • terugkoppeling naar de pleitpraktijk.