is media- en presentatietrainer en coach-gespreksleider. Hij studeerde rechten aan de UvA (1988). Roeland gebruikt zijn ervaring als radio- en televisiepresentator (publieke omroep 1988-2006) bij zijn opleidingen en trainingen aan rechters, raadsheren en advocaten (optreden ter zitting, pleidooi comparitie, maar ook in de media), officieren van justitie, politici en presentatoren. Doel is krachtiger argumenteren en presenteren van zienswijze/stelling/betoog, zicht krijgen op het eigen optreden, ‘echt’ zijn en persoonlijkheid tonen. Daarbij spelen taalgebruik, non-verbale communicatie en emotie een belangrijke rol.

Roeland is ook deskundig in het leiden van een intervisiegroep, zowel voor de rechterlijke macht als de advocatuur. Bij de verplicht gestelde kwaliteitstoets “intervisie” voor de advocatuur treedt Roeland regelmatig op als gespreksleider.