Sandra Ju was van 1997 tot 2005 advocaat. In 2005 werd zij rechter (eerst in Den Haag en daarna in Amsterdam) en vanaf 2012 was zij tevens senior-rechter, leidinggevende binnen de rechtspraak en landelijk projectleider van diverse veranderprogramma’s voor de rechtspraak en het openbaar ministerie. Gedurende die projecten heeft het (helpen) ontwikkelen van mensen, teams en organisaties haar bijzondere aandacht. Om die reden werkt Sandra sinds 2017 – naast haar rechter-plaatsvervangerschap – als coach en trainer (ook voor de SSR). Veel voorkomende thema’s in haar coaching trajecten zijn: leiderschap, het ‘in beweging krijgen van’ mensen, beïnvloeden, organisatiecultuur, zelfvertrouwen, heldere communicatie, respectvol confronteren en teambuilding.