201903.04
0
0

Kort advies UK barrister aan jonge pleiters: “Behandel de rechter als een beetje gek”

Nee, dat is geen advies van PleitAcademie maar van een bekende en ervaren Engelse barrister, Paul Nicholls op Twitter, zo vermeldt The Times (of London, UK) in een artikel op 27 maart jl. onder de titel:

Brief advice for new barristers: treat the judge as daft

(ofwel: Kort advies voor nieuwe pleiters: behandel de rechter als een beetje mal”)

(klik op het kleine vergrootglas naast de afbeelding om het leesbaar te maken)

De Engelse tekst begint als volgt:

“In words that could have come straight from the wizened brain of Rumpole of the Bailey, pupil barristers are being advised to treat judges as though they are “a bit daft”.

Young lawyers are usually bombarded with po-faced advice about how to handle fearsome judges as they appear before the bench in their early days of practice. Now several long-in-the-tooth barristers dish out less academic words of wisdom on social media.

PauI Nicholls, a barrister and solicitor-advocate based in the West Midlands, eschewed the idea of a lengthy essay for a learned legal journal and reached straight for Twitter instead. “My best advice in advocacy,” he told aspiring courtroom warriors yesterday, “is to imagine the judge is slightly hard of hearing, bored and a bit daft.”

The general practice advocate went on to advise that “elevating your voice, keeping it simple and coherent, and talking slower than you think you need, has the benefit of keeping you on track, able to understand, and coherent”.

Of in het Nederlands:

In woorden die recht uit het verwrongen brein van “Rumpole of the Bailey” afkomstig zouden kunnen zijn, worden beginnende advocaat-pleiters geadviseerd om rechters te behandelen alsof ze “een beetje gek” zijn.

Jonge advocaten worden meestal bestookt met een humorloos advies over hoe om te gaan met geduchte rechters als ze voor het eerst voor de rechter verschijnen. Nu delen een aantal ervaren pleiters minder academische woorden van wijsheid uit op sociale media.

PauI Nicholls, een advocaat en pleiter (barrister) in de West Midlands, onthoudt zich nu van een uitgebreid essay voor een geleerd juridisch tijdschrift en gaat rechtstreeks voor Twitter. “Mijn beste advies op het gebied van pleiten,” vertelde hij gisteren aan ambitieuze rechtszaal tijgers, “is zich voor te stellen dat de rechter lichtelijk doof en verveeld is en een beetje gek.”

De advocaat adviseerde verder dat “je stem verheffen, je verhaal eenvoudig en coherent houden en langzamer praten dan je voor je gevoel moet doen, het voordeel heeft dat je op het goede spoor blijft en begrijpelijk en coherent bent “.

(redactie: Met dank aan Hans Warendorf, voormalig partner bij Van Doorne en beëdigd vertaler Engels).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.