201709.060

9 juni: Jaarvergadering Nederlandse Juristen Vereniging

De vandaag te houden jaarvergadering van de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV) gaat over het thema ‘Afscheid van de klassieke rechterlijke procedure?’. In de volle breedte van het recht zijn er ontwikkelingen die de rol van de rechter kleiner maken of in elk geval anders: mediation, bindende advies, arbitrage, strafbeschikkingen, de nieuwe zaaksbehandeling, digitalisering. De vraag daarbij is niet alleen: wat levert dat op? Maar ook: wat raken we hierdoor kwijt? Welke motieven liggen ten grondslag aan de beperktere en soms ook meer faciliterende rol van de rechter en wat zijn de gevolgen voor rechtsbescherming, effectiviteit van geschilbeslechting en de ontwikkeling van het recht? Tijdens de jaarvergadering komen de uitgebrachte Preadviezen aan de orde van L.M. Coenraad en P. Ingelse (“Afscheid van de klassieke civiele procedure?”), B.J. van Ettekoven en A.T. Marseille (“Afscheid van de klassieke procedure in het bestuursrecht?” en van J.H. Crijns en R.S.B. Kool (“Afscheid van de klassieke strafrechtelijke procedure?”).

De totstandkoming van de preadviezen wijkt nogal af van die in de vorige jaren. Zo zijn in de preadviezen verwerkt de vruchten van een expert- meeting, die op 1 februari 2017 plaats heeft gevonden op een eveneens beeldschone locatie: het gebouw van de Raad van State te Den Haag. Aan de hand van daartoe door de preadviseurs opgestelde position papers is toen door een zestigtal louter jonge juristen (studenten, wetenschappers en praktijkjuristen) met de preadviseurs gediscussieerd over diverse thema’s van de preadviezen. Het waren pittige, diepgaande, inspirerende, vrolijke en onbevangen discussies.

De jaarvergadering zal anders en vooral interactiever van opzet zijn dan die in de vorige jaren. In het plenaire ochtendgedeelte worden de beraadslagingen gestart door Marc Loth als enig referent, die alle preadviezen gezamenlijk zal bediscussiëren aan de hand van enkele algemene stellingen. Opdat er volop ruimte is voor debat, zullen de aanwezige leden in de middag uiteengaan in drie deelgroepen. In die deelgroepen zal onder de bezielende leiding van respectievelijk Ivo Giesen, Ybo Buruma en Reinier van Zutphen worden beraadslaagd over de preadviezen door middel van discussie over specifieke vraagpunten en stellingen. Omdat er in de middag niet wordt gewerkt met referenten, zullen de leden bij de beraadslagingen veel meer aan het woord kunnen komen.

(bron: website Nederlandse Juristen Vereniging (NJV)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.